Organizacje Pozarządowe

Informacje o organizacjach pozarządowych

Wnioski do „Programu współpracy gminy Łask z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok”

Informujemy organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie gminy Łask, że do dnia 30 września br.

Informacja o konieczności złożenia sprawozdania częściowego

Informujemy organizacje pozarządowe, które uzyskały dotacje na wsparcie lub powierzenie realizacji zadań publicznych gminy Łask na rok 2020 o konieczności złożenia sprawozd

Załączniki: 

Informacja dla stowarzyszeń, którym przyznano dotacje na 2020 r. w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

W oparciu o pkt. IV.

Wyniki otwartego konkursu ofert

Publikujemy wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych gminy Łask w roku 2020 w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Załączniki: 

Zmiana terminu wyboru ofert

Powołanie komisji konkursowej

Publikujemy Zarządzenie nr 92/2020 Burmistrza Łasku z dnia 27 kwietnia 2020 r.

Załączniki: 
Subskrybuje zawartość