Organizacje Pozarządowe

Informacje o organizacjach pozarządowych

Informacja Burmistrza Łasku

Burmistrz Łasku informuje o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej na realizację zadania publicznego przez Stowarzyszenie „Nasza Szkoła - Wrzeszczewice”.

Załączniki: 

Informacja Burmistrza Łasku

Burmistrz Łasku informuje o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej na realizację zadania publicznego przez wiejskie Stowarzyszenie "Wieś Dzieciom".

Załączniki: 

Informacja Burmistrza Łasku

Informacja Burmistrza Łasku

Informacja Burmistrza Łasku

Burmistrz Łasku informuje o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej na realizację zadania publicznego przez Stowarzyszenie "Modelarze Redukcyjni Łask".

Załączniki: 

Informacja dla stowarzyszeń, którym przyznano dotacje na 2019 r. w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

Subskrybuje zawartość