Organizacje Pozarządowe

Informacje o organizacjach pozarządowych

Ogłoszenie Burmistrza Łasku o konsultacjach programu współpracy na 2013 rok

Na podstawie uchwały Nr L/532 /10 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 15 września 2010 r.

Nabór projektów w ramach programu” Razem Bezpieczniej”

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych rozpoczęło procedurę podziału środków z rezerwy celowej budżetu państwa, przeznaczonej na realizację rządowego programu ograniczenia przestępczości i aspołecz

Informacja Burmistrza Łasku o wynikach konsultacji

Na podstawie uchwały Nr L/532 /10 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 15 września 2010 r.

Tydzień poradniczy: zakładanie organizacji

Chcesz się zaangażować społecznie, a nie wiesz jak? Wahasz się, czy założyć stowarzyszenie, fundację?

Ogłoszenie Burmistrza Łasku o konsultacjach

Na podstawie uchwały Nr L/532 /10 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 15 września 2010 r.

Wnioski do „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi” na 2013 rok

Informujemy organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie gminy Łask, że do dnia 30 września br.

Subskrybuje zawartość