Organizacje Pozarządowe

Informacje o organizacjach pozarządowych

Informacja dla klubów i stowarzyszeń sportowych

Wyniki otwartego konkursu ofert

Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Łask w roku 2012 z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Aktualizacja Mapy aktywności

W roku 2005 w ramach zadań realizowanych przez Gminę Łask w akcji społecznej "Przejrzysta Polska" została utworzona "Mapa aktywności" organizacji pozarządowych działających na t

Załączniki: 

Kalendarz Imprez na 2012 rok

Informujemy, że wzorem lat ubiegłych Gmina Łask zamierza opracować kolejną edycję Łaskiego Kalendarza Imprez na rok 2012.

Załączniki: 

Wyniki otwartego konkursu ofert

Na powierzenie realizacji zadań publicznych w roku 2012 w zakresie kultury.

Zarządzenie Nr 25/12 Burmistrza Łasku z dnia 13 lutego 2012 r.

Zarządzenie Nr 25/12 Burmistrza Łasku z dnia 13 lutego 2012 r.

Subskrybuje zawartość