Organizacje Pozarządowe

Informacje o organizacjach pozarządowych

Bezpłatne porady dla organizacji pozarządowych

Bezpłatne porady dla organizacji pozarządowych w ramach projektu „Aktywni lokalnie II – kompleksowe wsparcie dla III sektora i rozwoju organizacji pozarządowych na obszarach wiejskich i

Załączniki: 

Informacja dla klubów i stowarzyszeń sportowych

W oparciu o pkt. IV.

Załączniki: 

Wyniki otwartego konkursu ofert z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Przedstawiamy wyniki otwartego konkursu ofert z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Szczegóły poniżej.

Załączniki: 

Informacja dotycząca spotkania Wojskowego Koła Łowieckiego Nr 15 „LIS” w Łasku

W dniu 18.01.2013 r.

Spotkania Koła Łowieckiego Nr 18 „ROLNIK” w Pruszkowie

W dniu 25.01.2013 r.

Zarządenie Burmistrza Łasku w sprawie powołania Komisji Konkursowej - wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

Zarządzenie Nr 20/13 Burmistrza Łasku z dnia 1 lutego 2013 r.

Załączniki: 
Subskrybuje zawartość