Organizacje Pozarządowe

Informacje o organizacjach pozarządowych

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2013 w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych. Szczegóły w załącznikach poniżej.

Wyniki otwartego konkursu ofert

Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2013 w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. Szczegóły w załączniku poniżej.

Zarządzenie Burmistrza Łasku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert

Zarządzenie Burmistrza Łasku nr 16/13 z dnia 28 stycznia 2013 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert.

Zarządzenie Burmistrza Łasku - przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2013 w zakresie przeciwdziałania uza

Ogólnopolski Konkurs Grantowy

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłasza Ogólnopolski Konkurs Grantowy w ramach Programu "Równać Szanse 2013" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Aktualizacja Mapy aktywności

W roku 2005 w ramach zadań realizowanych przez Gminę Łask w akcji społecznej "Przejrzysta Polska" została utworzona "Mapa aktywności" organizacji pozarządowych działających na t

Załączniki: 
Subskrybuje zawartość