Organizacje Pozarządowe

Informacje o organizacjach pozarządowych

Konkursy ofert ogłoszone na realizację zadań w roku 2013 przez Zarząd Województwa Łódzkiego

Dnia 28.11.2012 r. Zarząd Województwa Łódzkiego ogłosił otwarte konkursy ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 11 ust.

Bezpłatne usługi księgowe dla organizacji pozarządowych

Ośrodek Ekonomii Społecznej otwiera rekrutację podmiotów ekonomii społecznej (organizacji pozarządowych, spółdzielni socjalnych, itp.), które mogą skorzystać z BEZPŁATN

Załączniki: 

Informacja Burmistrza Łasku o wynikach konsultacji w sprawie gospodarowania odpadami

Na podstawie uchwały Nr L/532 /10 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 15 września 2010 r.

Załączniki: 

Informacja Burmistrza Łasku o wynikach konsultacji programu współpracy na 2013 r.

Na podstawie uchwały Nr L/532 /10 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 15 września 2010 r.

Ogłoszenie Burmistrza Łasku o konsultacjach w sprawie gospodarowania odpadami

Ogłoszenie Burmistrza Łasku o konsultacjach programu współpracy na 2013 rok

Na podstawie uchwały Nr L/532 /10 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 15 września 2010 r.

Subskrybuje zawartość