Organizacje Pozarządowe

Informacje o organizacjach pozarządowych

Wyniki otwartego konkursu ofert

Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2013 w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – przeciwdziałanie narkomanii.

Załączniki: 

Wyniki otwartego konkursu ofert

Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2013 w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

Załączniki: 

Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej

Zarządzenie NR 60/13 Burmistrza Łasku z dnia 18 kwietnia 2013 r.

Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej

Zarządzenie NR 59/13 Burmistrza Łasku z dnia 18 kwietnia w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznyc

Questy

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE „QUIZ”

Załączniki: 

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

Zarządzenie Nr 41/13 Burmistrza Łasku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert  z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych. 

Subskrybuje zawartość