Organizacje Pozarządowe

Informacje o organizacjach pozarządowych

Nabór projektów w ramach programu” Razem Bezpieczniej”

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych rozpoczęło procedurę podziału środków z rezerwy celowej budżetu państwa, przeznaczonej na realizację rządowego programu ograniczenia przestępczości i aspołecz

Wnioski do „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi” na 2014 rok

Informujemy organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie gminy Łask, że do dnia 30 września br.

Paczka opanowuje dolinę Grabi!

Rozpoczynamy przygotowania do tegorocznej „Szlachetnej Paczki”. W powiecie łaskim to dopiero druga akcja, ale poprzeczkę stawiamy wysoko  i podwajamy!

Informacja dla organizacji pozarządowych

W załączeniu zamieszczamy list Marszałka Województwa Łódzkiego, który zawiera między innymi informacje o wyborach do Łódzkiej Wojewódzkiej Rady Działalności Pożyt

Program „RÓWNAĆ SZANSE 2013 - REGIONALNY KONKURS GRANTOWY”

RUSZA INWAZJA INICJATYW DLA MŁODZIEŻY

Załączniki: 

Informacja o składaniu sprawozdań częściowych

Informujemy organizacje pozarządowe, które uzyskały dotacje na wsparcie lub powierzenie realizacji zadań publicznych gminy Łask na rok 2013 o konieczności złożenia sprawozdania częściowego z

Załączniki: 
Subskrybuje zawartość