Organizacje Pozarządowe

Informacje o organizacjach pozarządowych

Program „RÓWNAĆ SZANSE 2013 - REGIONALNY KONKURS GRANTOWY”

RUSZA INWAZJA INICJATYW DLA MŁODZIEŻY

Załączniki: 

Informacja o składaniu sprawozdań częściowych

Informujemy organizacje pozarządowe, które uzyskały dotacje na wsparcie lub powierzenie realizacji zadań publicznych gminy Łask na rok 2013 o konieczności złożenia sprawozdania częściowego z

Załączniki: 

Wyniki otwartego konkursu ofert

Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2013 w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – przeciwdziałanie narkomanii.

Załączniki: 

Wyniki otwartego konkursu ofert

Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2013 w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

Załączniki: 

Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej

Zarządzenie NR 60/13 Burmistrza Łasku z dnia 18 kwietnia 2013 r.

Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej

Zarządzenie NR 59/13 Burmistrza Łasku z dnia 18 kwietnia w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznyc

Subskrybuje zawartość