Organizacje Pozarządowe

Informacje o organizacjach pozarządowych

Wyniki otwartego konkursu ofert

Publikujemy wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych gminy Łask w roku 2020 w zakresie ochrony i promocji zdrowia.

Załączniki: 

Konkurs ofert – kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - AKTUALIZACJA

Zapraszamy do udziału w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Łask w roku 2020 w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Wyniki otwartego konkursu ofert

Publikujemy wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych gminy Łask w roku 2020 w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

Załączniki: 

Informacja dla klubów i stowarzyszeń sportowych, którym przyznano dotacje na 2020 r.

W oparciu o pkt. IV.

Wyniki otwartego konkursu ofert

Publikujemy wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych gminy Łask w roku 2020 z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Załączniki: 

Konkurs ofert - ochrona i promocja zdrowia

Publikujemy Zarządzenie nr 47/2020 Burmistrza Łasku z dnia 27 lutego 2020 r.

Subskrybuje zawartość