Organizacje Pozarządowe

Informacje o organizacjach pozarządowych

"Mały OFIP" - zgłoszenia do 9 października

W październiku br. w Warszawie zostanie zorganizowana konferencja z udziałem osób ze środowiska organizacji pozarządowych oraz  reprezentantów Rządu RP.

Zarządzenie Burmistrza Łasku

w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych gminy Łask w roku 2016

Załączniki: 

Wnioski do „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi” na 2017 rok

Informujemy organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie gminy Łask, że do dnia 30 września 2016 r.

Zarządzenie Burmistrza Łasku

w sprawie ogłoszenia otwartego konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych gminy Łask w roku 2016 w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – przeciwdziałan

Informacja o składaniu sprawozdań częściowych

Informujemy organizacje pozarządowe, które uzyskały dotacje na wsparcie lub powierzenie realizacji zadań publicznych gminy Łask na rok 2016 o konieczności złożenia sprawozdania częściowego z

Załączniki: 

Tryb uproszczony (mały grant) - nowe wzory

10 maja 2016 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 kwietnia 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz.

Subskrybuje zawartość