Organizacje Pozarządowe

Informacje o organizacjach pozarządowych

Konkurs ofert - przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

Zapraszamy do udziału w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych  w roku 2017 w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na 2017 r.

Przypomnienie o składaniu sprawozdań końcowych

Informujemy organizacje pozarządowe, które uzyskały dotacje na wsparcie lub powierzenie realizacji zadań publicznych gminy Łask na rok 2016 o konieczności złożenia sprawozdania końcowego &nb

Załączniki: 

Informacja Burmistrza Łasku o możliwości zgłaszania kandydatów na członków Komisji Konkursowych

Burmistrz Łasku informuje, że na podstawie art. 15 ust. 2 d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 poz.

Załączniki: 

Ogłoszenie

Od 3 września 2016 r. obowiązuje nowe Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r.

Załączniki: 

Informacja Burmistrza Łasku o wynikach konsultacji

Na podstawie uchwały Nr L/532 /10 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 15 września 2010 r.

Ogłoszenie Burmistrza Łasku

w sprawie konsultacji projektu programu współpracy Gminy łask z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.

Subskrybuje zawartość