Organizacje Pozarządowe

Informacje o organizacjach pozarządowych

Powołanie komisji konkursowej - wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

ZARZĄDZENIE NR 27/17 BURMISTRZA ŁASKU

z dnia 1 lutego 2017 r.

 

Powołanie komisji konkursowej - przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

ZARZĄDZENIE NR 26/17 BURMISTRZA ŁASKU

z dnia 1 lutego 2017 r.

 

Kalendarz Imprez na 2017 rok

Informujemy, że wzorem lat ubiegłych Gmina Łask zbiera informacje do Łaskiego Kalendarza Imprez na rok 2017, który publikowany jest co miesiąc.  

Konkurs ofert - działalność na rzecz osób niepełnosprawnych

Zapraszamy do udziału w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Łask w roku 2017 w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

Konkurs ofert - kultura i sztuka

Zapraszamy do udziału w otwartym konkursie  ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych Gminy Łask w roku 2017 w zakresie kultury i sztuki.

Konkurs ofert - kultura fizyczna

Zapraszamy do udziału w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych gminy Łask w roku 2017 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

 

Subskrybuje zawartość