Organizacje Pozarządowe

Informacje o organizacjach pozarządowych

Konkurs ofert - ochrona i promocja zdrowia

Zapraszamy do udziału w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych gminy Łask w roku 2017 w zakresie ochrony i promocji zdrowia.

Powołanie komisji konkursowej - kultura i sztuka

ZARZĄDZENIE NR 32/17 BURMISTRZA ŁASKU

z dnia 15 lutego 2017 r.

 

Powołanie komisji konkursowej - działalność na rzecz osób niepełnosprawnych

ZARZĄDZENIE NR 31/2017 BURMISTRZA ŁASKU

z dnia 15 lutego 2017 r.

 

Informacja dla klubów i stowarzyszeń sportowych, którym przyznano dotacje na 2017 r.

Wyniki otwartego konkursu ofert

Przedstawiamy wyniki otwartego konkursu na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Łask w roku 2017 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

 

Wyniki otwartego konkursu ofert

Przedstawiamy wyniki otwartego konkursu na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Łask w roku 2017 w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

 

Subskrybuje zawartość