Organizacje Pozarządowe

Informacje o organizacjach pozarządowych

Wyniki otwartego konkursu ofert

Publikujemy wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych gminy Łask w roku 2021 z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Załączniki: 

Konkurs ofert - ochrona i promocja zdrowia

Publikujemy Zarządzenie nr 57/2021 Burmistrza Łasku z dnia 17 marca 2021 r.

Konkurs ofert - przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

Zapraszamy do udziału w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych Gminy Łask w roku 2021 w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Powołanie komisji konkursowej

Publikujemy Zarządzenie nr 38/2021 Burmistrza Łasku z dnia 26 lutego 2021 r.

Załączniki: 

Już możesz zapisać się do akcji Masz Głos!

Ruszył nabór do akcji Masz Głos 2021 – programu Fundacji Batorego dla organizacji społecznych, grup nieformalnych i aktywistów z całej Polski, którzy działają dla swoich

Wyniki otwartego konkursu ofert

Publikujemy wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych gminy Łask w roku 2021 w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Załączniki: 
Subskrybuje zawartość