Organizacje Pozarządowe

Informacje o organizacjach pozarządowych

Powołanie komisji konkursowej

Publikujemy Zarządzenie nr 79/2021 Burmistrza Łasku z dnia 14 kwietnia 2021 r.

Załączniki: 

Wyniki otwartego konkursu ofert

Publikujemy wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych gminy Łask w roku 2021 z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Załączniki: 

Powołanie komisji konkursowej

Publikujemy Zarządzenie nr 59/2021 Burmistrza Łasku z dnia 26 marca 2021 r.

Załączniki: 

Informacja dla klubów i stowarzyszeń sportowych, którym przyznano dotacje na 2021 r.

Wyniki otwartego konkursu ofert

Publikujemy wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych gminy Łask w roku 2021 z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Załączniki: 

Konkurs ofert - ochrona i promocja zdrowia

Publikujemy Zarządzenie nr 57/2021 Burmistrza Łasku z dnia 17 marca 2021 r.

Subskrybuje zawartość