Organizacje Pozarządowe

Informacje o organizacjach pozarządowych

Zarządzenie Burmistrza Łasku

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Łask w roku 2017 w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - przeciwdziałanie na

Aktualizacja „Mapy aktywności”

W ramach akcji społecznej „Przejrzysta Polska” w postaci  „Mapy aktywności” utworzono  bazę danych o organizacjach pozarządowych  działających na terenie gmin

Wyniki otwartego konkursu ofert

Przedstawiamy wyniki otwartego konkursu na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Łask w roku 2017 w zakresie ochrony i promocji zdrowia.

Powołanie komisji konkursowej - ochrona i promocja zdrowia

ZARZĄDZENIE NR 56/17

BURMISTRZA ŁASKU

z dnia 15 marca 2017 r.

 

Wyniki otwartego konkursu ofert

Przedstawiamy wyniki otwartego konkursu na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Łask w roku 2017 w zakresie kultury i sztuki.

Wyniki otwartego konkursu ofert

Przedstawiamy wyniki otwartego konkursu na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Łask w roku 2017 w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

Subskrybuje zawartość