Organizacje Pozarządowe

Informacje o organizacjach pozarządowych

Informacja Burmistrza Łasku

o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej na realizację zadania publicznego przez Stowarzyszenie „Nasza Szkoła - Wrzeszczewice”

Załączniki: 

Informacja Burmistrza Łasku

o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej na realizację zadania publicznego przez Wiejskie Stowarzyszenie „Wieś Dzieciom”.

Załączniki: 

Komunikat

Informujemy organizacje pozarządowe, które uzyskały dotacje na wsparcie lub powierzenie realizacji zadań publicznych gminy Łask na rok 2017 o konieczności złożenia sprawozdania częściowego l

Załączniki: 

Zarządzenie Burmistrza Łasku

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Łask w roku 2017 w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - przeciwdziałanie na

Aktualizacja „Mapy aktywności”

W ramach akcji społecznej „Przejrzysta Polska” w postaci  „Mapy aktywności” utworzono  bazę danych o organizacjach pozarządowych  działających na terenie gmin

Wyniki otwartego konkursu ofert

Przedstawiamy wyniki otwartego konkursu na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Łask w roku 2017 w zakresie ochrony i promocji zdrowia.

Subskrybuje zawartość