Organizacje Pozarządowe

Informacje o organizacjach pozarządowych

Ogłoszenie Burmistrza Łasku

w sprawie konsultacji projektu programu współpracy Gminy łask z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.

Bezpłatne szkolenie – „Realizacja zadań publicznych – jak pozyskać środki i nawiązać współpracę z samorządem?”

Instytut Spraw Obywatelskich (INSPRO) zaprasza na bezpłatne szkolenie:

Informacja Burmistrza Łasku o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej na realizację zadania publicznego przez Fundację „Pro-Zdro”

Burmistrz Łasku informuje, że w dniu 13.09.2017 r. w oparciu o art. 19 a (zlecenie zadania z pominięciem otwartego konkursu ofert) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.

Załączniki: 

Wnioski do „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi” na 2018 rok

Informujemy organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie gminy Łask, że do dnia 30 września 2017 r.

Informacja Burmistrza Łasku

Informacja Burmistrza Łasku

Załączniki: 

Zarządzenie Burmistrza Łasku

w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych gminy Łask w roku 2017 w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym- przeciwdziałanie

Załączniki: 
Subskrybuje zawartość