Organizacje Pozarządowe

Informacje o organizacjach pozarządowych

Zarządzenie Burmistrza Łasku

w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych gminy Łask w roku 2017 w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym- przeciwdziałanie

Załączniki: 

Informacja Burmistrza Łasku

o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej na realizację zadania publicznego przez Wiejskie Stowarzyszenie „Nasze Sprawy”

Załączniki: 

Informacja Burmistrza Łasku

o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej na realizację zadania publicznego przez Stowarzyszenie „Nasza Szkoła - Wrzeszczewice”

Załączniki: 

Informacja Burmistrza Łasku

o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej na realizację zadania publicznego przez Wiejskie Stowarzyszenie „Wieś Dzieciom”.

Załączniki: 

Komunikat

Informujemy organizacje pozarządowe, które uzyskały dotacje na wsparcie lub powierzenie realizacji zadań publicznych gminy Łask na rok 2017 o konieczności złożenia sprawozdania częściowego l

Załączniki: 

Zarządzenie Burmistrza Łasku

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Łask w roku 2017 w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - przeciwdziałanie na

Subskrybuje zawartość