Organizacje Pozarządowe

Informacje o organizacjach pozarządowych

Konkurs ofert - działalność na rzecz osób niepełnosprawnych

Zapraszamy do udziału w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Łask w roku 2018 w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

Łaski Kalendarz Imprez na rok 2018

Uprzejmie informujemy, że wzorem lat ubiegłych Gmina Łask zbiera informacje do Łaskiego Kalendarza Imprez na rok 2018, który publikowany jest co miesiąc.  

Załączniki: 

Konkurs ofert - kultura fizyczna

Zapraszamy do udziału w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych gminy Łask w roku 2018 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

 

Konkurs ofert - przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Łask w roku 2018 w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Informacja Burmistrza Łasku o możliwości zgłaszania kandydatów na członków Komisji Konkursowych

Informacja Burmistrza Łasku o możliwości zgłaszania kandydatów na członków Komisji Konkursowych

Informacja Burmistrza Łasku o wynikach konsultacji

Na podstawie uchwały Nr L/532 /10 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 15 września 2010 r.

Subskrybuje zawartość