Organizacje Pozarządowe

Informacje o organizacjach pozarządowych

Wyniki otwartego konkursu ofert

Publikujemy wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych gminy Łask w roku 2018 z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Załączniki: 

Wyniki otwartego konkursu ofert

Publikujemy wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych gminy Łask w roku 2018 w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

 

Załączniki: 

Powołanie komisji konkursowej

Publikujemy Zarządzenie Nr 35/2018 Burmistrza Łasku z dnia 5 lutego 2018 r.

Załączniki: 

Powołanie komisji konkursowej

Publikujemy Zarządzenie Nr 33/2018 Burmistrza Łasku z dnia 1 lutego 2018 r.

Załączniki: 

Konkurs ofert - działalność na rzecz osób niepełnosprawnych

Zapraszamy do udziału w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Łask w roku 2018 w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

Łaski Kalendarz Imprez na rok 2018

Uprzejmie informujemy, że wzorem lat ubiegłych Gmina Łask zbiera informacje do Łaskiego Kalendarza Imprez na rok 2018, który publikowany jest co miesiąc.  

Załączniki: 
Subskrybuje zawartość