Organizacje Pozarządowe

Informacje o organizacjach pozarządowych

Ogłoszenie Burmistrza Łasku w sprawie konsultacji projektów uchwał

Na podstawie Uchwały Nr L/532/10 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 15 września 2010 r.

Informacja Burmistrza Łasku

Informujemy o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej na realizację zadania publicznego przez Wiejskie Stowarzyszenie „Nasze Sprawy”.

Załączniki: 

Informacja Burmistrza Łasku

Informacja Burmistrza Łasku

Informacja Burmistrza Łasku

Burmistrz Łasku informuje, że w dniu 18.05.2018 r. w oparciu o art. 19 a (zlecenie zadania z pominięciem otwartego konkursu ofert) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

Załączniki: 

Informacja Burmistrza Łasku

Informujemy o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej na realizację zadania publicznego przez Rzymskokatolicką Parafię Niepokalanego Poczęcia NMP i św.

Załączniki: 
Subskrybuje zawartość