Organizacje Pozarządowe

Informacje o organizacjach pozarządowych

Powołanie komisji konkursowej

Publikujemy Zarządzenie Nr 49/2018 Burmistrza Łasku z dnia 20 lutego 2018 r.

Załączniki: 

Informacja dla klubów i stowarzyszeń sportowych, którym przyznano dotacje na 2018 r.

Konkurs ofert - ochrona i promocja zdrowia

Zapraszamy do udziału w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Łask w roku 2018 w zakresie ochrony i promocji zdrowia.

Wyniki otwartego konkursu ofert

Publikujemy wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych gminy Łask w roku 2018 z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Załączniki: 

Wyniki otwartego konkursu ofert

Publikujemy wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych gminy Łask w roku 2018 w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

 

Załączniki: 

Powołanie komisji konkursowej

Publikujemy Zarządzenie Nr 35/2018 Burmistrza Łasku z dnia 5 lutego 2018 r.

Załączniki: 
Subskrybuje zawartość