Organizacje Pozarządowe

Informacje o organizacjach pozarządowych

Możliwość zgłaszania uwag do oferty złożonej na realizację zadania publicznego przez Fundację „Pro-Zdro”

Burmistrz Łasku informuje, że w dniu 01.03.2018 r. w oparciu o art. 19 a (zlecenie zadania z pominięciem otwartego konkursu ofert) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

Załączniki: 

Wyniki otwartego konkursu ofert

Publikujemy wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych gminy Łask w roku 2018 w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

Załączniki: 

Konkurs ofert - kultura i sztuka

Zapraszamy do udziału w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych Gminy Łask w roku 2018 w zakresie kultury, sztuki.

Powołanie komisji konkursowej

Publikujemy Zarządzenie Nr 49/2018 Burmistrza Łasku z dnia 20 lutego 2018 r.

Załączniki: 

Informacja dla klubów i stowarzyszeń sportowych, którym przyznano dotacje na 2018 r.

Konkurs ofert - ochrona i promocja zdrowia

Zapraszamy do udziału w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Łask w roku 2018 w zakresie ochrony i promocji zdrowia.

Subskrybuje zawartość