Organizacje Pozarządowe

Informacje o organizacjach pozarządowych

Powołanie komisji konkursowej

Publikujemy Zarządzenie nr 38/2019 Burmistrza Łasku z dnia 4 lutego 2019 r.

Załączniki: 

Powołanie komisji konkursowej

Konkurs ofert - działalność na rzecz osób niepełnosprawnych

Zapraszamy do udziału w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Łask w roku 2019 w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

Łaski Kalendarz Imprez

Przypomnienie o składaniu sprawozdań końcowych

Informujemy organizacje pozarządowe, które uzyskały dotacje na wsparcie lub powierzenie realizacji zadań publicznych gminy Łask na rok 2018 , których termin realizacji określono do 31

Załączniki: 

Konkurs ofert - kultura fizyczna

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Łask w roku 2019 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Subskrybuje zawartość