Organizacje Pozarządowe

Informacje o organizacjach pozarządowych

Konkurs ofert - przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Łask w roku 2019 w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Informacja Burmistrza Łasku

Burmistrz Łasku informuje o możliwości zgłaszania kandydatów na członków Komisji Konkursowych.

Informacja Burmistrza Łasku o wynikach konsultacji

Zaproszenie do konsultacji

Informacja Burmistrza Łasku

Informujemy o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej na realizację zadania publicznego przez Fundację "Pro-Zdro".

Załączniki: 

Wnioski do „Programu współpracy gminy Łask z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok”

Informujemy organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie gminy Łask, że do dnia 30 września br.

Subskrybuje zawartość