Organizacje Pozarządowe

Informacje o organizacjach pozarządowych

Informacja Burmistrza Łasku o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej na realizację zadania publicznego przez Fundację „Pro-Zdro”

Burmistrz Łasku informuje, że w dniu 13.09.2017 r. w oparciu o art. 19 a (zlecenie zadania z pominięciem otwartego konkursu ofert) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.

Załączniki: 

Wnioski do „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi” na 2018 rok

Informujemy organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie gminy Łask, że do dnia 30 września 2017 r.

Informacja Burmistrza Łasku

Informacja Burmistrza Łasku

Załączniki: 

Zarządzenie Burmistrza Łasku

w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych gminy Łask w roku 2017 w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym- przeciwdziałanie

Załączniki: 

Informacja Burmistrza Łasku

o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej na realizację zadania publicznego przez Wiejskie Stowarzyszenie „Nasze Sprawy”

Załączniki: 

Informacja Burmistrza Łasku

o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej na realizację zadania publicznego przez Stowarzyszenie „Nasza Szkoła - Wrzeszczewice”

Załączniki: 
Subskrybuje zawartość