Organizacje Pozarządowe

Informacje o organizacjach pozarządowych

Informacja Burmistrza Łasku o wynikach konsultacji

Na podstawie uchwały Nr L/532 /10 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 15 września 2010 r.

Regionalne Forum „Dobre Stypendia”

Spotkanie w formie warsztatowej odbędzie się 15 listopada 2017 r. o godz. 10:00 w siedzibie Fundacji 11 Muz Innowacje w Kulturze, przy ul. Piramowicza 11/13 w Łodzi.

Ogłoszenie Burmistrza Łasku

w sprawie konsultacji projektu programu współpracy Gminy łask z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.

Bezpłatne szkolenie – „Realizacja zadań publicznych – jak pozyskać środki i nawiązać współpracę z samorządem?”

Instytut Spraw Obywatelskich (INSPRO) zaprasza na bezpłatne szkolenie:

Informacja Burmistrza Łasku o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej na realizację zadania publicznego przez Fundację „Pro-Zdro”

Burmistrz Łasku informuje, że w dniu 13.09.2017 r. w oparciu o art. 19 a (zlecenie zadania z pominięciem otwartego konkursu ofert) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.

Załączniki: 

Wnioski do „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi” na 2018 rok

Informujemy organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie gminy Łask, że do dnia 30 września 2017 r.

Subskrybuje zawartość