Inwestycje

Inwestycje w gminie Łask

Biogaz z łaskiej oczyszczalni

Trwa rozruch instalacji biogazu powstającego w wyniku fermentacji osadu prowadzonego w widocznej w tle komorze fermentacyjnej.

Zagospodarowanie terenu za Łaskim Domem Kultury

Przebudowa drogi gminnej Łopatkach i Zielęcicach

W Urzędzie Miejskim w Łasku podpisano umowy z firmą DROMAK Sp. z o.o. z Poręb. Tym razem zmiany czekają drogę gminną w Łopatkach i Zielęcicach.

Budowa dróg gminnych w Łasku i Woli Łaskiej

W miejskim ratuszu podpisano umowę na  opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa d

Gmina Łask z dofinansowaniem na drogi

Wczoraj w Starostwie Powiatowym w Łasku zostały podpisane umowy na zadania gminne oraz powiatowe, dofinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych.

Przebudowa ul. Tylnej w Łasku

Trwa przebudowa ul. Tylnej w Łasku. Prace na odcinku od ul. Wąskiej do ul. Mickiewicza (226 m) zakładają położenie nowej nawierzchni bitumicznej, budowę miejsc postojowych, utwardzenie terenu.

Subskrybuje zawartość