Inwestycje

Inwestycje w gminie Łask

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 5 w Łasku

Gmina Łask informuje o realizacji zadania inwestycyjnego:

Zadanie pn. „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 5 w Łasku”

Rozpoczął się odbiór techniczny drogi w Orchowie

W dniu 7 listopada rozpoczął się odbiór techniczny wyremontowanej drogi w Orchowie. Długo oczekiwana inwestycja zmierza wielkimi krokami do oficjalnego zakończenia.

Wniosek gminy Łask w czołówce wstępnej listy rankingowej Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we Wronowicach

Gmina Łask o trzymała pomoc finansową w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 na inwestycję pod pn.

10 lat Łasku w Unii Europejskiej

Minęła właśnie 10. rocznica  wstąpienia Polski do Unii Europejskiej.

Załączniki: 

Ogłoszenie

Gmina Łask informuje,

Subskrybuje zawartość