Inwestycje

Inwestycje w gminie Łask

Zakończono przebudowę fragmentu ul. Szkolnej w Łasku

W miejscu gruntowej drogi powstała nawierzchnia asfaltowa, chodnik oraz miejsca parkingowe. Pamiętano także o wykonaniu odwodnienia poprzez istniejący system kanalizacji deszczowej.

Przebudowa drogi gminnej Wola Bałucka-Orchów

W łaskim ratuszu podpisano kolejną umowę.

Zakończenie inwestycji

W sierpniu 2019 r. zakończono budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Woli Łaskiej i Ostrowie.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Łasku – VII etap

Przebudowa drogi gminnej Wrzeszczewice - Wola Stryjewska

Zakończono przebudowę i modernizację świetlicy wiejskiej we Wrzeszczewicach

Subskrybuje zawartość