Inwestycje

Inwestycje w gminie Łask

Przebudowano drogi wewnętrzne w Ostrowie

W Ostrowie przebudowano dwie wewnętrzne drogi. Gruntową nawierzchnię zastąpiła kostka betonowa, którą wyłożono także zjazdy. Utwardzono pobocza i wyregulowano studzienki.

Zakończono przebudowę drogi w Łopatkach

Nowe miejsca parkingowe przy ul. Szkolnej

Niedawno informowaliśmy o zakończonej przebudowie fragmentu ul. Szkolnej na Przylesiu.

Najnowocześniejsza w Polsce i Europie – otwarto nową oczyszczalnię!

Zakończono przebudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Łasku. Uroczystego podsumowania dokonano podczas spotkania w Łaskim Domu Kultury.

Zakończono przebudowę ul. Tylnej w Łasku

Dobiegła końca przebudowa ul. Tylnej w Łasku. Prace na odcinku od ul. Wąskiej do ul.

Zakończono przebudowę drogi w Teodorach

Subskrybuje zawartość