Inwestycje

Inwestycje w gminie Łask

Modernizacja oczyszczalni ścieków w Łasku

8 TVR przygotowała materiał na temat niezwykle ważnej inwestycji jaką jest modernizacji oczyszczalni ścieków w Łasku.

 

System kanalizacji w Kolumnie zostanie rozbudowany

7 lutego w siedzibie MPWIK Sp. z o.o.

Modernizacja oczyszczalni ścieków

Niezwykle ambitny projekt pn.

Pierwsze takie latarnie

Na ulicy Kilińskiego w Łasku stanęło 10 nowoczesnych instalacji do zasilania oświetlenia drogowego. Dzięki połączeniu systemu solarnego i wiatrowego lampy cechują się autonomicznością.

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Bałuczu

Gmina Łask informuje o realizacji zadania inwestycyjnego:

Remont nawierzchni ul. Polnej i ul. Lipowej w Łasku

Trwa remont nawierzchni ulicy Polnej i ulicy Lipowej w Łasku. Wykonawcą usługi jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostów Sp. z o. o.

Subskrybuje zawartość