Zamówienia publiczne

Opracowanie Gminnej Ewidencji Zabytków i Gminnego Programu Opieki Nad Zabytkami Miasta i Gminy Łask na lata 2019-2022

Status: 
zakończony
Data ogłoszenia: 
2 październik, 2018
Termin składania ofert: 
18 październik, 2018 (Cały dzień)
Podmiot: 
Gmina Łask
Adres podmiotu: 
ul. Warszawska 14, 98-100 Łask

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa drogi gminnej 999020E w Rokitnicy"

Status: 
aktualny
Data ogłoszenia: 
19 wrzesień, 2018
Termin składania ofert: 
28 wrzesień, 2018 - 10:30
Termin wpłacenia wadium: 
28 wrzesień, 2018 - 10:30
Podmiot: 
Gmina Łask
Adres podmiotu: 
98-100 Łask ul. Warszawska 14
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 

Zakup energii elektrycznej dla Gminy Łask oraz podległych obiektów, infrastruktury i jednostek gminnych

Status: 
aktualny
Data ogłoszenia: 
17 wrzesień, 2018
Termin składania ofert: 
25 wrzesień, 2018 - 10:30
Podmiot: 
Gmina Łask
Adres podmiotu: 
98-100 Łask ul. Warszawska 14
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 

Przebudowa drogi w Zielęcicach

Status: 
aktualny
Data ogłoszenia: 
12 wrzesień, 2018
Termin składania ofert: 
27 wrzesień, 2018 - 10:30
Termin wpłacenia wadium: 
27 wrzesień, 2018 - 10:30
Podmiot: 
Gmina Łask
Adres podmiotu: 
98-100 Łask ul. Warszawska 14
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek, wykup obligacji oraz na finansowanie planowanego deficytu Gminy Łask w 2018 roku

Status: 
aktualny
Data ogłoszenia: 
12 wrzesień, 2018
Termin składania ofert: 
18 październik, 2018 - 10:30
Termin wpłacenia wadium: 
18 październik, 2018 - 10:30
Podmiot: 
Gmina Łask
Adres podmiotu: 
98-100 Łask ul. Warszawska 14

Przebudowa ul. Łąkowej w Łasku

Status: 
aktualny
Data ogłoszenia: 
6 wrzesień, 2018
Termin składania ofert: 
21 wrzesień, 2018 - 10:30
Termin wpłacenia wadium: 
21 wrzesień, 2018 - 10:30
Podmiot: 
Gmina Łask
Adres podmiotu: 
98-100 Łask ul. Warszawska 14
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Subskrybuje zawartość