Zamówienia publiczne

Zakup energii elektrycznej na potrzeby eksploatacji budynków Urzędu Miejskiego w Łasku, placówek oświatowo-wychowawczych, a także innych lokali i obiektów użytkowych należących do Gminy Łask oraz na potrzeby zasilania oświetlenia ulicznego na terenie Gmin

Data ogłoszenia: 
4 listopad, 2011
Podmiot: 
Gmina Łask
Adres podmiotu: 
98-100 Łask, ul. Warszawska 14
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 

Zakup usługi szkoleniowej

Data ogłoszenia: 
3 listopad, 2011
Podmiot: 
Lokalna Grupa Działania "Dolina rzeki Grabi"
Adres podmiotu: 
98-100 Łask, ul. Batorego 31 lok. 106
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 

Budowa wodociągu w ul. Swojskiej, Spokojnej i Sandomierskiej – etap I i II

Data ogłoszenia: 
28 październik, 2011
Podmiot: 
Gmina Łask
Adres podmiotu: 
98-100 Łask, ul. Warszawska 14
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 

Zimowe utrzymanie ulic i dróg gminnych na terenie miasta i gminy Łask w sezonach zimowych 2011/2012 i 2012/2013

Data ogłoszenia: 
26 październik, 2011
Podmiot: 
Gmina Łask
Adres podmiotu: 
98-100 Łask, ul. Warszawska 14

Przebudowa drogi we wsi Rokitnica

Data ogłoszenia: 
16 wrzesień, 2011
Podmiot: 
Gmina Łask
Adres podmiotu: 
98-100 Łask, ul. Warszawska 14
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 

Dostawa oleju opałowego do sześciu placówek oświatowo-wychowawczych na terenie Gminy Łask w sezonie grzewczym 2011/2012

Data ogłoszenia: 
28 wrzesień, 2011
Podmiot: 
Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli
Adres podmiotu: 
98-100 Łask, ul. Batorego 31
Subskrybuje zawartość