Zamówienia publiczne

Zaproszenie do złożenia oferty - Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu "Indywidualizacja nauczania szansą na sukces"

Data ogłoszenia: 
14 sierpień, 2012
Podmiot: 
Gmina Łask
Adres podmiotu: 
ul. Warszawska 14, 98-100 Łask

Przebudowa drogi gminnej Wrzeszczewice-Wola Stryjewska – III etap: Wykonanie nawierzchni bitumicznej na odcinku od km 0+000 do km 2+072 - postępowanie unieważnione

Data ogłoszenia: 
10 sierpień, 2012
Podmiot: 
Gmina Łask
Adres podmiotu: 
ul. Warszawska 14, 98-100 Łask
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 

Dostawa materiałów budowlanych na potrzeby realizacji zadania pn. „Remont i zakup wyposażenia do Sali Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Anielin”

Data ogłoszenia: 
10 sierpień, 2012
Podmiot: 
Gmina Łask
Adres podmiotu: 
ul. Warszawska 14, 98-100 Łask

Budowa ulic na osiedlu Przylesie (ul. Borowikowa II etap i ul. Szkolna)

Data ogłoszenia: 
3 sierpień, 2012
Podmiot: 
Gmina Łask
Adres podmiotu: 
ul. Warszawska 14, 98-100 Łask

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie bieżącej konserwacji 6 wylotów kanalizacji deszczowej i czyszczenie rowów odprowadzających wody opadowe na terenie m. Łask - postępowanie unieważnione

Data ogłoszenia: 
2 sierpień, 2012
Podmiot: 
Gmina Łask
Adres podmiotu: 
ul. Warszawska 14, 98-100 Łask
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 

Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu "Indywidualizacja nauczania szansą na sukces"

Data ogłoszenia: 
31 lipiec, 2012
Podmiot: 
Gmina Łask
Adres podmiotu: 
ul. Warszawska 14, 98-100 Łask
Subskrybuje zawartość