Zamówienia publiczne

Budowa odcinka sieci wodociągowej PEHD Ø 400 mm w Łasku w ul. Batorego oraz wsi Ostrów do Stacji Wodociągowej, Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z E FRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

Data ogłoszenia: 
6 luty, 2012
Podmiot: 
Gmina Łask
Adres podmiotu: 
ul. Warszawska 14, 98-100 Łask

Bieżąca konserwacja i utrzymanie urządzeń oświetlenia ulicznego i parkowego na terenie miasta i gminy Łask w 2012 roku

Data ogłoszenia: 
24 styczeń, 2012
Podmiot: 
Gmina Łask
Adres podmiotu: 
ul. Warszawska 14, 98-100 Łask
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 

Wykonanie wznowienia granic oraz podziałów nieruchomości

Data ogłoszenia: 
23 styczeń, 2012
Podmiot: 
Gmina Łask
Adres podmiotu: 
98-100 Łask, ul. Warszawska 14
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 

Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na terenie gminy Łask w 2012 roku

Zakup materiałów biurowych wraz z dostawą do siedziby Urzędu Miejskiego w Łasku

Data ogłoszenia: 
16 styczeń, 2012
Podmiot: 
Gmina Łask
Adres podmiotu: 
98-100 Łask, ul. Warszawska 14
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 

Dostawa tłucznia kamiennego i żużla piecowego na drogi gminne na terenie gminy Łask w 2012 roku

Data ogłoszenia: 
13 styczeń, 2012
Podmiot: 
Gmina Łask
Adres podmiotu: 
98-100 Łask, ul. Warszawska 14
Załączniki: 
Załączniki: 
Subskrybuje zawartość