Zamówienia publiczne

Zagospodarowanie terenu nieczynnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Orchowie, gm. Łask (urządzenie terenu rekreacyjnego, wyposażenie placu zabaw, skatepark wraz z wyposażeniem)

Status: 
zakończony
Data ogłoszenia: 
11 październik, 2012
Termin składania ofert: 
29 październik, 2012 - 10:30
Podmiot: 
Gmina Łask
Adres podmiotu: 
ul. Warszawska 14, 98-100 Łask

Przebudowa drogi gminnej Wrzeszczewice-Wola Stryjewska – wykonanie warstwy wyrównawczo-klinującej z tłucznia kamiennego na odcinku od km 3+640 do km 4+340

Status: 
zakończony
Data ogłoszenia: 
11 październik, 2012
Termin składania ofert: 
26 październik, 2012 - 09:30
Podmiot: 
Gmina Łask
Adres podmiotu: 
ul. Warszawska 14, 98-100 Łask
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 

Wykonanie operatów szacunkowych z wycen nieruchomości

Status: 
zakończony
Data ogłoszenia: 
9 październik, 2012
Termin składania ofert: 
22 październik, 2012 - 10:00
Podmiot: 
Gmina Łask
Adres podmiotu: 
98-100 Łask, ul. Warszawska 14
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 

Dostawa materiałów budowlanych na potrzeby realizacji zadania pn. „Remont i zakup wyposażenia do Sali Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Anielin” (dostawa drewna)

Data ogłoszenia: 
19 wrzesień, 2012
Podmiot: 
Gmina Łask
Adres podmiotu: 
ul. Warszawska 14, 98-100 Łask

Świadczenie usług edukacyjnych polegających na prowadzeniu zajęć dodatkowych w ramach projektu Indywidualizacja nauczania szansą na sukces

Data ogłoszenia: 
5 wrzesień, 2012
Podmiot: 
Gmina Łask
Adres podmiotu: 
ul. Warszawska 14, 98-100 Łask

Termomodernizacja Wiejskiego Ośrodka Zdrowia we Wrzeszczewicach

Data ogłoszenia: 
27 sierpień, 2012
Podmiot: 
Gminny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Łasku
Adres podmiotu: 
ul. Polna 12, 98-100 Łask
Subskrybuje zawartość