Zamówienia publiczne

Bieżąca konserwacja i utrzymanie urządzeń oświetlenia ulicznego i parkowego na terenie miasta i gminy Łask

Status: 
zakończony
Data ogłoszenia: 
14 listopad, 2012
Termin składania ofert: 
22 listopad, 2012 - 10:30
Podmiot: 
Gmina Łask
Adres podmiotu: 
ul. Warszawska 14, 98-100 Łask
Załączniki: 
Załączniki: 

Zaproszenie do złożenia oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania Zagospodarowanie terenu nieczynnego skadowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Orchowie, gm. Łask

Status: 
aktualny
Data ogłoszenia: 
9 listopad, 2012
Termin składania ofert: 
16 listopad, 2012 - 10:30
Podmiot: 
Gmina Łask
Adres podmiotu: 
ul. Warszawska 14, 98-100 Łask

Dostawa oprogramowania do zarządzania systemem gospodarki odpadami w gminie Łask

Status: 
aktualny
Data ogłoszenia: 
29 październik, 2012
Termin składania ofert: 
6 listopad, 2012 - 10:30
Podmiot: 
Gmina Łask
Adres podmiotu: 
ul. Warszawska 14, 98-100 Łask
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 

Wymiana okien w Szkole Podstawowej nr 5 w Łasku w ramach zadania inwestycyjnego pn. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 5 w Łasku

Status: 
zakończony
Data ogłoszenia: 
16 październik, 2012
Termin składania ofert: 
31 październik, 2012 - 12:30
Podmiot: 
Gmina Łask
Adres podmiotu: 
ul. Warszawska 14, 98-100 Łask

Wykonanie zmiany źródła ciepła w budynku szkoły podstawowej w Teodorach

Status: 
unieważniony
Data ogłoszenia: 
15 październik, 2012
Termin składania ofert: 
23 październik, 2012 - 10:00
Podmiot: 
Gmina Łask
Adres podmiotu: 
98-100 Łask, ul. Warszawska 14
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 

Zagospodarowanie terenu nieczynnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Orchowie, gm. Łask (urządzenie terenu rekreacyjnego, wyposażenie placu zabaw, skatepark wraz z wyposażeniem)

Status: 
zakończony
Data ogłoszenia: 
11 październik, 2012
Termin składania ofert: 
29 październik, 2012 - 10:30
Podmiot: 
Gmina Łask
Adres podmiotu: 
ul. Warszawska 14, 98-100 Łask
Subskrybuje zawartość