Zamówienia publiczne

Obsługa selektywnej zbiórki odpadów segregowanych na terenie Gminy Łask w okresie styczeń – czerwiec 2013 r.

Status: 
aktualny
Data ogłoszenia: 
20 grudzień, 2012
Termin składania ofert: 
28 grudzień, 2012 - 09:00
Podmiot: 
Gmina Łask
Adres podmiotu: 
98-100 Łask, ul. Warszawska 14
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 

Utrzymanie czystości i porządku w pasach drogowych ulic, parkingów i placów - miasto Łask i dzielnica Kolumna

Status: 
aktualny
Data ogłoszenia: 
13 grudzień, 2012
Termin składania ofert: 
21 grudzień, 2012 - 10:30
Podmiot: 
Gmina Łask
Adres podmiotu: 
ul. Warszawska 14, 98-100 Łask
Załączniki: 
Załączniki: 

Zakup paliwa dla Gminy Łask w 2013 roku

Status: 
aktualny
Data ogłoszenia: 
12 grudzień, 2012
Termin składania ofert: 
20 grudzień, 2012 - 09:00
Podmiot: 
Gmina Łask
Adres podmiotu: 
98-100 Łask, ul. Warszawska 14
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 

Wyłapywanie oraz opieka nad bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy Łask w 2013 roku

Status: 
aktualny
Data ogłoszenia: 
10 grudzień, 2012
Termin składania ofert: 
18 grudzień, 2012 - 10:30
Podmiot: 
Gmina Łask
Adres podmiotu: 
ul. Warszawska 14, 98-100 Łask
Załączniki: 
Załączniki: 

Dostawa materiałów biurowych do siedziby Urzędu Miejskiego w Łasku

Status: 
aktualny
Data ogłoszenia: 
5 grudzień, 2012
Termin składania ofert: 
17 grudzień, 2012 - 10:30
Podmiot: 
Gmina Łask
Adres podmiotu: 
ul. Warszawska 14, 98-100 Łask

Najem 3 szt. kopiarko-drukarek oraz 1 szt. kopiarko-drukarki wielkoformatowej dla Urzędu Miejskiego w Łasku w 2013 roku

Status: 
aktualny
Data ogłoszenia: 
16 listopad, 2012
Termin składania ofert: 
27 listopad, 2012 - 10:30
Podmiot: 
Gmina Łask
Adres podmiotu: 
98-100 Łask, ul. Warszawska 14
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Subskrybuje zawartość