Zamówienia publiczne

Negocjacje z ogłoszeniem - Dostawa oprogramowania do zarządzania systemem gospodarki odpadami w gminie Łask

Status: 
zakończony
Data ogłoszenia: 
25 styczeń, 2013
Termin składania ofert: 
4 luty, 2013 - 13:00
Podmiot: 
Gmina Łask
Adres podmiotu: 
ul. Warszawska 14, 98-100 Łask

Obsługa toalet publicznych przy ul. Szerokiej i Skłodowskiej w Łasku

Status: 
aktualny
Data ogłoszenia: 
17 styczeń, 2013
Termin składania ofert: 
25 styczeń, 2013 - 10:00
Podmiot: 
Gmina Łask
Adres podmiotu: 
ul. Warszawska 14, 98-100 Łask

Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na terenie gminy Łask w 2013 roku

Status: 
zakończony
Data ogłoszenia: 
16 styczeń, 2013
Termin składania ofert: 
1 luty, 2013 - 10:30
Podmiot: 
Gmina Łask
Adres podmiotu: 
ul. Warszawska 14, 98-100 Łask
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 

Dostawa tłucznia kamiennego i żużla piecowego na utwardzenie dróg gminnych na terenie Gminy Łask w 2013 roku

Status: 
zakończony
Data ogłoszenia: 
16 styczeń, 2013
Termin składania ofert: 
24 styczeń, 2013 - 10:30
Podmiot: 
Gmina Łask
Adres podmiotu: 
ul. Warszawska 14, 98-100 Łask
Załączniki: 
Załączniki: 

Wykonanie operatów szacunkowych z wyceny działek celem naliczania opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości

Status: 
zakończony
Data ogłoszenia: 
16 styczeń, 2013
Termin składania ofert: 
24 styczeń, 2013 - 10:45
Podmiot: 
Gmina Łask
Adres podmiotu: 
ul. Warszawska 14, 98-100 Łask

Modernizacja targowiska Witaminka w Łasku - II etap

Status: 
zakończony
Data ogłoszenia: 
2 styczeń, 2013
Termin składania ofert: 
17 styczeń, 2013 - 10:30
Podmiot: 
Gmina Łask
Adres podmiotu: 
ul. Warszawska 14, 98-100 Łask
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Subskrybuje zawartość