Zamówienia publiczne

Zakup i dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu grantowego pn. "Zdalna Szkoła"

Status: 
aktualny
Data ogłoszenia: 
14 kwiecień, 2020
Termin składania ofert: 
22 kwiecień, 2020 - 12:00
Podmiot: 
Gmina Łask
Adres podmiotu: 
ul. Warszawska 14, 98-100 Łask

Wykonanie oraz bieżąca konserwacja oznakowania poziomego i pionowego dróg gminnych na terenie gminy Łask w 2020 r.

Status: 
aktualny
Data ogłoszenia: 
6 kwiecień, 2020
Termin składania ofert: 
15 kwiecień, 2020 - 10:00
Podmiot: 
Gmina Łask
Adres podmiotu: 
ul. Warszawska 14, 98-100 Łask

Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Armii Krajowej w Łasku

Status: 
aktualny
Data ogłoszenia: 
3 kwiecień, 2020
Termin składania ofert: 
20 kwiecień, 2020 - 10:30
Termin wpłacenia wadium: 
20 kwiecień, 2020 - 10:30
Podmiot: 
Gmina Łask
Adres podmiotu: 
98-100 Łask ul. Warszawska 14
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 

Remont cząstkowy dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej na terenie gminy Łask w 2020 r.

Status: 
zakończony
Data ogłoszenia: 
26 marzec, 2020
Termin składania ofert: 
3 kwiecień, 2020 - 10:00
Podmiot: 
Gmina Łask
Adres podmiotu: 
ul. Warszawska 14, 98-100 Łask

Konserwacja kanałów deszczowych na terenie gminy Łask w 2020 r.

Status: 
zakończony
Data ogłoszenia: 
25 marzec, 2020
Termin składania ofert: 
3 kwiecień, 2020 - 09:00
Podmiot: 
Gmina Łask
Adres podmiotu: 
ul. Warszawska 14, 98-100 Łask

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we Wronowicach

Status: 
aktualny
Data ogłoszenia: 
24 marzec, 2020
Termin składania ofert: 
9 kwiecień, 2020 - 10:30
Termin wpłacenia wadium: 
9 kwiecień, 2020 - 10:30
Podmiot: 
Gmina Łask
Adres podmiotu: 
98-100 Łask ul. Warszawska 14
Subskrybuje zawartość