Zamówienia publiczne

Przebudowa drogi gminnej nr 103173E w Kopyści

Status: 
aktualny
Data ogłoszenia: 
3 lipiec, 2020
Termin składania ofert: 
20 lipiec, 2020 - 10:30
Termin wpłacenia wadium: 
20 lipiec, 2020 - 10:30
Podmiot: 
Gmina Łask
Adres podmiotu: 
98-100 Łask ul. Warszawska 14
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 

Przebudowa ulicy Łącznej i Dolnej w Kolumnie

Status: 
aktualny
Data ogłoszenia: 
15 maj, 2020
Termin składania ofert: 
1 czerwiec, 2020 - 10:30
Termin wpłacenia wadium: 
1 czerwiec, 2020 - 10:30
Podmiot: 
Gmina Łask
Adres podmiotu: 
98-100 Łask ul. Warszawska 14
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 

Modernizacja sali gimnastycznej przy SP nr 1 w Łasku

Status: 
aktualny
Data ogłoszenia: 
8 maj, 2020
Termin składania ofert: 
25 maj, 2020 - 10:30
Termin wpłacenia wadium: 
25 maj, 2020 - 10:30
Podmiot: 
Gmina Łask
Adres podmiotu: 
98-100 Łask ul. Warszawska 14
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 

Przebudowa i rozbudowa budynku Przedszkola Publicznego nr 3 w Łasku wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku na pomieszczenia tworzonego Żłobka Gminnego

Status: 
aktualny
Data ogłoszenia: 
5 maj, 2020
Termin składania ofert: 
20 maj, 2020 - 10:30
Termin wpłacenia wadium: 
20 maj, 2020 - 10:30
Podmiot: 
Gmina Łask
Adres podmiotu: 
98-100 Łask ul. Warszawska 14

Przebudowa drogi gminnej nr 103210E w Ostrowie

Status: 
aktualny
Data ogłoszenia: 
21 kwiecień, 2020
Termin składania ofert: 
6 maj, 2020 - 10:30
Termin wpłacenia wadium: 
6 maj, 2020 - 10:30
Podmiot: 
Gmina Łask
Adres podmiotu: 
98-100 Łask ul. Warszawska 14
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 

Zakup, dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw wraz z bezpieczną nawierzchnią oraz ogrodzenia w ramach projektu „Dobry Start w Przyszłość – wsparcie Publicznego Przedszkola nr 4 w Łasku w zakresie pracy z dziećmi z niepełnosprawnościami”

Status: 
aktualny
Data ogłoszenia: 
21 kwiecień, 2020
Termin składania ofert: 
6 maj, 2020 - 12:30
Podmiot: 
Gmina Łask
Adres podmiotu: 
ul. Łączna 1, 98-100 Łask

Subskrybuje zawartość