Zamówienia publiczne

Zaproszenie do złożenia oferty - opracowanie raportu oddziaływania na środowisko

Status: 
aktualny
Data ogłoszenia: 
14 sierpień, 2020
Termin składania ofert: 
25 sierpień, 2020 - 10:30
Podmiot: 
Gmina Łask
Adres podmiotu: 
ul. Warszawska 14, 98-100 Łask

Dostawa i montaż mebli do sali konferencyjnej zlokalizowanej w budynku Urzędu Miejskiego w Łasku

Status: 
aktualny
Data ogłoszenia: 
12 sierpień, 2020
Termin składania ofert: 
20 sierpień, 2020 - 13:00
Podmiot: 
Gmina Łask
Adres podmiotu: 
98-100 Łask, ul. Warszawska 14

Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Łask

Status: 
aktualny
Data ogłoszenia: 
7 sierpień, 2020
Termin składania ofert: 
24 sierpień, 2020 - 10:30
Termin wpłacenia wadium: 
24 sierpień, 2020 - 10:30
Podmiot: 
Gmina Łask
Adres podmiotu: 
98-100 Łask, ul. Warszawska 14

Zakup i dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu grantowego pn. "Zdalna Szkoła +"

Status: 
aktualny
Data ogłoszenia: 
21 lipiec, 2020
Termin składania ofert: 
29 lipiec, 2020 - 12:00
Podmiot: 
Gmina Łask
Adres podmiotu: 
ul. Warszawska 14, 98-100 Łask

Wykonanie I etapu robót w ramach zadania inwestycyjnego "Budowa budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Okupie Małym"

Status: 
aktualny
Data ogłoszenia: 
16 lipiec, 2020
Termin składania ofert: 
31 lipiec, 2020 - 11:30
Termin wpłacenia wadium: 
31 lipiec, 2020 - 11:30
Podmiot: 
Gmina Łask
Adres podmiotu: 
98-100 Łask ul. Warszawska 14

Budowa kanalizacji sanitarnej w Gorczynie

Status: 
aktualny
Data ogłoszenia: 
16 lipiec, 2020
Termin składania ofert: 
31 lipiec, 2020 - 10:30
Termin wpłacenia wadium: 
31 lipiec, 2020 - 10:30
Podmiot: 
Gmina Łask
Adres podmiotu: 
98-100 Łask ul. Warszawska 14
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Subskrybuje zawartość