Zamówienia publiczne

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę dróg

Status: 
aktualny
Data ogłoszenia: 
28 marzec, 2018
Termin składania ofert: 
5 kwiecień, 2018 - 10:30
Termin wpłacenia wadium: 
5 kwiecień, 2018 - 10:30
Podmiot: 
Gmina Łask
Adres podmiotu: 
98-100 Łask ul. Warszawska 14
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 

Wykonanie robót budowlanych w ramach projektu "Poprawa jakości środowiska poprzez rozwój i odnowę terenów zieleni miejskiej w Łasku"

Status: 
aktualny
Data ogłoszenia: 
20 marzec, 2018
Termin składania ofert: 
4 kwiecień, 2018 - 10:30
Termin wpłacenia wadium: 
4 kwiecień, 2018 - 10:30
Podmiot: 
Gmina Łask
Adres podmiotu: 
98-100 Łask ul. Warszawska 14
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz realizacja robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego "Modernizacja transportu publicznego"

Status: 
aktualny
Data ogłoszenia: 
13 marzec, 2018
Termin składania ofert: 
28 marzec, 2018 - 10:30
Termin wpłacenia wadium: 
28 marzec, 2018 - 10:30
Podmiot: 
Gmina Łask
Adres podmiotu: 
98-100 Łask ul. Warszawska 14
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 

Modernizacja targowiska przy Placu Szarych Szeregów w Łasku - Kolumnie

Status: 
aktualny
Data ogłoszenia: 
9 marzec, 2018
Termin składania ofert: 
26 marzec, 2018 - 10:30
Termin wpłacenia wadium: 
26 marzec, 2018 - 10:30
Podmiot: 
Gmina Łask
Adres podmiotu: 
98-100 Łask ul. Warszawska 14
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 

Wykonanie oraz bieżąca konserwacja oznakowania poziomego i pionowego dróg gminnych na terenie gminy Łask w roku 2018

Status: 
zakończony
Data ogłoszenia: 
7 marzec, 2018
Termin składania ofert: 
16 marzec, 2018 - 10:00
Podmiot: 
Gmina Łask
Adres podmiotu: 
ul. Warszawska 14, 98-100 Łask

Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wronowice

Status: 
aktualny
Data ogłoszenia: 
13 luty, 2018
Termin składania ofert: 
28 luty, 2018 - 10:30
Termin wpłacenia wadium: 
28 luty, 2018 - 10:30
Podmiot: 
Gmina Łask
Adres podmiotu: 
98-100 Łask ul. Warszawska 14
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Subskrybuje zawartość