Zamówienia publiczne

Budowa hybrydowych instalacji solarno-wiatrowych do zasilenia oświetlenia parkowego w Ogrodzie Różanym w ramach projektu "Poprawa jakości środowiska poprzez rozwój i odnowę terenów zieleni miejskiej w Łasku"

Status: 
aktualny
Data ogłoszenia: 
14 czerwiec, 2018
Termin składania ofert: 
29 czerwiec, 2018 - 10:30
Termin wpłacenia wadium: 
29 czerwiec, 2018 - 10:30
Podmiot: 
Gmina Łask
Adres podmiotu: 
98-100 Łask ul. Warszawska 14
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 

Przebudowa i rozbudowa budynku Przedszkola Publicznego nr 3 w Łasku wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku na pomieszczenia tworzonego Żłobka Gminnego

Status: 
aktualny
Data ogłoszenia: 
8 czerwiec, 2018
Termin składania ofert: 
26 czerwiec, 2018 - 10:30
Termin wpłacenia wadium: 
26 czerwiec, 2018 - 10:30
Podmiot: 
Gmina Łask
Adres podmiotu: 
98-100 Łask ul. Warszawska 14

Wykonanie operatów szacunkowych wycen działek dla potrzeb naliczania opłaty planistycznej w roku 2018

Status: 
aktualny
Data ogłoszenia: 
16 maj, 2018
Termin składania ofert: 
25 maj, 2018 - 12:00
Podmiot: 
Gmina Łask
Adres podmiotu: 
ul. Warszawska 14, 98-100 Łask

Przebudowa ulicy Dębowej wraz z budową odwodnienia i oświetlenia ulicznego na odcinku od ulicy Jodłowej do ulicy Cisowej

Status: 
aktualny
Data ogłoszenia: 
4 maj, 2018
Termin składania ofert: 
21 maj, 2018 - 11:30
Termin wpłacenia wadium: 
21 maj, 2018 - 11:30
Podmiot: 
Gmina Łask
Adres podmiotu: 
98-100 Łask ul. Warszawska 14
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 

Budowa placu zabaw w Parku Miejskim im. Rodu Łaskich w Łasku oraz budowa placu zabaw w miejscowości Wiewiórczyn

Status: 
aktualny
Data ogłoszenia: 
4 maj, 2018
Termin składania ofert: 
21 maj, 2018 - 10:30
Termin wpłacenia wadium: 
21 maj, 2018 - 10:30
Podmiot: 
Gmina Łask
Adres podmiotu: 
98-100 Łask ul. Warszawska 14
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 

Przebudowa ul. Paderewskiego w Wiewiórczynie

Status: 
aktualny
Data ogłoszenia: 
25 kwiecień, 2018
Termin składania ofert: 
10 maj, 2018 - 10:30
Termin wpłacenia wadium: 
10 maj, 2018 - 10:30
Podmiot: 
Gmina Łask
Adres podmiotu: 
98-100 Łask ul. Warszawska 14
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Subskrybuje zawartość