Zamówienia publiczne

Przebudowa drogi wewnętrznej w Ostrowie (dz. nr 215/2) oraz Przebudowa drogi wewnętrznej w Ostrowie (dz. nr 216/2)

Status: 
aktualny
Data ogłoszenia: 
3 lipiec, 2019
Termin składania ofert: 
23 lipiec, 2019 - 10:30
Termin wpłacenia wadium: 
23 lipiec, 2019 - 10:30
Podmiot: 
Gmina Łask
Adres podmiotu: 
98-100 Łask ul. Warszawska 14

Zaprojektowanie i wykonanie rewitalizacji Placu Szarych Szeregów w Łasku - część I

Status: 
zakończony
Data ogłoszenia: 
1 lipiec, 2019
Termin składania ofert: 
30 lipiec, 2019 - 11:30
Termin wpłacenia wadium: 
30 lipiec, 2019 - 11:30
Podmiot: 
Gmina Łask
Adres podmiotu: 
98-100 Łask ul. Warszawska 14

Przebudowa drogi gminnej nr 103210E w Teodorach

Status: 
aktualny
Data ogłoszenia: 
25 czerwiec, 2019
Termin składania ofert: 
12 lipiec, 2019 - 10:30
Termin wpłacenia wadium: 
12 lipiec, 2019 - 10:30
Podmiot: 
Gmina Łask
Adres podmiotu: 
98-100 Łask ul. Warszawska 14
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 

Modernizacja pomieszczeń administracyjno-biurowych w budynku przy ul. Batorego 31 dla potrzeb Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku

Status: 
aktualny
Data ogłoszenia: 
10 czerwiec, 2019
Termin składania ofert: 
25 czerwiec, 2019 - 10:30
Termin wpłacenia wadium: 
25 czerwiec, 2019 - 10:30
Podmiot: 
Gmina Łask
Adres podmiotu: 
98-100 Łask ul. Warszawska 14
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 

Zaprojektowanie i wykonanie rewitalizacji budynku przy Pl. 11 Listopada 1 wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej dla budynku przy ul. Warszawskiej 2 w Łasku oraz modernizacji podwórka zawartego pomiędzy budynkami przyległymi

Status: 
aktualny
Data ogłoszenia: 
7 czerwiec, 2019
Termin składania ofert: 
24 czerwiec, 2019 - 11:30
Termin wpłacenia wadium: 
24 czerwiec, 2019 - 11:30
Podmiot: 
Gmina Łask
Adres podmiotu: 
98-100 Łask ul. Warszawska 14
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 

Budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Sieradzkiej w Okupie Wielkim

Status: 
unieważniony
Data ogłoszenia: 
6 czerwiec, 2019
Termin składania ofert: 
24 czerwiec, 2019 - 10:30
Termin wpłacenia wadium: 
24 czerwiec, 2019 - 10:30
Podmiot: 
Gmina Łask
Adres podmiotu: 
98-100 Łask ul. Warszawska 14
Subskrybuje zawartość