Zamówienia publiczne

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Łąkowej w Łasku”

Status: 
aktualny
Data ogłoszenia: 
20 lipiec, 2017
Termin składania ofert: 
28 lipiec, 2017 - 10:30
Termin wpłacenia wadium: 
28 lipiec, 2017 - 10:30
Podmiot: 
Gmina Łask
Adres podmiotu: 
ul. Warszawska 14, 98-100 Łask
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 

Przebudowa ciągów pieszych na osiedlu Mickiewicza w Łasku

Status: 
aktualny
Data ogłoszenia: 
20 lipiec, 2017
Termin składania ofert: 
4 sierpień, 2017 - 10:30
Termin wpłacenia wadium: 
4 sierpień, 2017 - 10:30
Podmiot: 
Gmina Łask
Adres podmiotu: 
ul. Warszawska 14, 98-100 Łask
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 

Przebudowa pokrycia dachowego w świetlicy wiejskiej w Karszewie

Status: 
aktualny
Data ogłoszenia: 
18 lipiec, 2017
Termin składania ofert: 
28 lipiec, 2017 - 10:00
Podmiot: 
Gmina Łask
Adres podmiotu: 
ul. Warszawska 14, 98-100 Łask

Dostawa systemu komunikacji z mieszkańcami w Gminie Łask w ramach realizacji projektu pn. „Budowa systemu informacyjno – komunikacyjnego w Gminie Łask” Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z EFRR w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020

Status: 
aktualny
Data ogłoszenia: 
18 lipiec, 2017
Termin składania ofert: 
27 lipiec, 2017 - 10:30
Termin wpłacenia wadium: 
27 lipiec, 2017 - 10:30
Podmiot: 
Gmina Łask
Adres podmiotu: 
ul. Warszawska 14, 98-100 Łask
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 

Wykonanie badań i ekspertyz w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w ramach zadania pn. „Budowa zbiornika wodnego na rzece Pisi”

Status: 
aktualny
Data ogłoszenia: 
14 lipiec, 2017
Termin składania ofert: 
24 lipiec, 2017 - 10:30
Termin wpłacenia wadium: 
24 lipiec, 2017 - 10:30
Podmiot: 
Gmina Łask
Adres podmiotu: 
ul. Warszawska 14, 98-100 Łask
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 

Budowa kanalizacji sanitarnej w Gorczynie - UWAGA: Zmiana terminu składania ofert

Status: 
aktualny
Data ogłoszenia: 
7 lipiec, 2017
Termin składania ofert: 
26 lipiec, 2017 - 10:30
Termin wpłacenia wadium: 
26 lipiec, 2017 - 10:30
Podmiot: 
Gmina Łask
Adres podmiotu: 
ul. Warszawska 14, 98-100 Łask
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Subskrybuje zawartość