Zamówienia publiczne

Dostawa systemu udostępniania informacji przestrzennej w Gminie Łask, w ramach realizacji projektu pn. „Budowa systemu informacyjno-komunikacyjnego w gminie Łask”

Status: 
aktualny
Data ogłoszenia: 
14 wrzesień, 2017
Termin składania ofert: 
22 wrzesień, 2017 - 11:30
Termin wpłacenia wadium: 
22 wrzesień, 2017 - 11:30
Podmiot: 
Gmina Łask
Adres podmiotu: 
98-100 Łask ul. Warszawska 14
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadań inwestycyjnych pn.: "Przebudowa drogi gminnej nr 103153E Wrzeszczewice -Kiki", "Przebudowa drogi gminnej nr 103163E i 103164E w Karszewie", "Przebudowa drogi gminnej 999020E w Rokitnicy"

Status: 
aktualny
Data ogłoszenia: 
12 wrzesień, 2017
Termin składania ofert: 
20 wrzesień, 2017 - 10:30
Termin wpłacenia wadium: 
20 wrzesień, 2017 - 10:30
Podmiot: 
Gmina Łask
Adres podmiotu: 
98-100 Łask ul. Warszawska 14
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 

Przebudowa drogi gminnej 103193E w Kopyści

Status: 
aktualny
Data ogłoszenia: 
7 wrzesień, 2017
Termin składania ofert: 
22 wrzesień, 2017 - 10:30
Termin wpłacenia wadium: 
22 wrzesień, 2017 - 10:30
Podmiot: 
Gmina Łask
Adres podmiotu: 
98-100 Łask ul. Warszawska 14
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 

Wykonanie V etapu robót w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa nowego obiektu Środowiskowego Domu Samopomocy w Łasku przy ul. Lutomierskiej”

Status: 
aktualny
Data ogłoszenia: 
31 sierpień, 2017
Termin składania ofert: 
15 wrzesień, 2017 - 10:30
Termin wpłacenia wadium: 
15 wrzesień, 2017 - 10:30
Podmiot: 
Gmina Łask
Adres podmiotu: 
98-100 Łask ul. Warszawska 14
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 

Przebudowa drogi gminnej 13211E we wsi Teodory

Status: 
aktualny
Data ogłoszenia: 
9 sierpień, 2017
Termin składania ofert: 
24 sierpień, 2017 - 10:30
Termin wpłacenia wadium: 
24 sierpień, 2017 - 10:30
Podmiot: 
Gmina Łask
Adres podmiotu: 
ul. Warszawska 14, 98-100 Łask
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 

Zagospodarowanie terenu Ogródka Jordanowskiego

Status: 
unieważniony
Data ogłoszenia: 
8 sierpień, 2017
Termin składania ofert: 
23 sierpień, 2017 - 11:30
Termin wpłacenia wadium: 
23 sierpień, 2017 - 11:30
Podmiot: 
Gmina Łask
Adres podmiotu: 
ul. Warszawska 14, 98-100 Łask
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Subskrybuje zawartość