Zamówienia publiczne

Wykonanie operatów szacunkowych wycen działek dla potrzeb naliczenia opłaty planistycznej w roku 2017

Status: 
aktualny
Data ogłoszenia: 
12 maj, 2017
Termin składania ofert: 
31 maj, 2017 - 09:45
Podmiot: 
Gmina Łask
Adres podmiotu: 
Urząd Miejski w Łasku, 98-100 Łask, ul. Warszawska 14

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadań inwestycyjnych pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 103184E we Wronowicach”, „Przebudowa drogi gminnej nr 103173E w Kopyści”, „Budowa ulicy Kwiatowej w Okupie Małym”.

Status: 
aktualny
Data ogłoszenia: 
10 maj, 2017
Termin składania ofert: 
29 maj, 2017 - 10:30
Termin wpłacenia wadium: 
29 maj, 2017 - 10:30
Podmiot: 
Gmina Łask
Adres podmiotu: 
ul. Warszawska 14, 98-100 Łask
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 

Dostawa sprzętu komputerowego oraz dostawa systemu komunikacji z mieszkańcami w Gminie Łask w ramach realizacji projektu pn. „Budowa systemu informacyjno – komunikacyjnego w Gminie Łask” współf. przez Unię Europejską z EFRR w ramach RPO WŁ na l. 2014-2020

Status: 
aktualny
Data ogłoszenia: 
10 maj, 2017
Termin składania ofert: 
30 maj, 2017 - 10:30
Termin wpłacenia wadium: 
30 maj, 2017 - 10:30
Podmiot: 
Gmina Łask
Adres podmiotu: 
ul. Warszawska 14, 98-100 Łask
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 

Przebudowa ulic na osiedlu Przylesie

Status: 
aktualny
Data ogłoszenia: 
20 kwiecień, 2017
Termin składania ofert: 
8 maj, 2017 - 10:30
Termin wpłacenia wadium: 
8 maj, 2017 - 10:30
Podmiot: 
Gmina Łask
Adres podmiotu: 
ul. Warszawska 14, 98-100 Łask
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 

Wykonanie usługi wykaszania poboczy dróg oraz skarp rowów przydrożnych dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Łask w latach 2017-2019

Status: 
zakończony
Data ogłoszenia: 
13 kwiecień, 2017
Termin składania ofert: 
21 kwiecień, 2017 - 10:30
Termin wpłacenia wadium: 
21 kwiecień, 2017 - 10:30
Podmiot: 
Gmina Łask
Adres podmiotu: 
ul. Warszawska 14, 98-100 Łask
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 

Montaż prosumenckich mikroinstalacji fotowoltaicznych na obiektach mieszkalnych w gminie Łask

Status: 
aktualny
Data ogłoszenia: 
11 kwiecień, 2017
Termin składania ofert: 
26 kwiecień, 2017 - 10:30
Termin wpłacenia wadium: 
26 kwiecień, 2017 - 10:30
Podmiot: 
Gmina Łask
Adres podmiotu: 
ul. Warszawska 14, 98-100 Łask
Subskrybuje zawartość